OHUTUSTEAVE

MEELDETULETUS KONTROLLIDA JA TAGADA TOPELT SISENDIGA GAASIPLIITIDE OHUTU PAIGALDAMINE

Väärtustame klientide usaldust meie vastu ja hoolime sügavalt meie vastutusest teie ees. Vastutustundliku tootjana soovime tagada, et teie toode on paigaldatud õigesti ja ohutult, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Valesti ühendatud gaasipliit võib võimalike gaasilekete tõttu põhjustada teile ja teie majapidamisele tõsiseid kahjustusi, näiteks tulekahju või plahvatuse.

Muretsemiseks pole põhjust, kui teie kodus on gaasiseade, mille on paigaldanud volitatud ja kvalifitseeritud tehnikjuhendis toodud juhiste kohaselt. Meie tungiv soovitus kõigile klientidele on, et gaasiseadmed paigaldaks alati volitatud ja kvalifitseeritud tehnik, kasutusjuhendit järgides.

Kui teie paigaldatud gaasipliidil on kaks gaasi sisselasketoru, soovitame teostada järgmise koduse ülevaatuse, nagu näidatud alloleval pildil.

TOPELT SISENDIGA GAASIPLIITIDE KODUNE ÜLEVAATUS

  • 1. Lülitage oma majutuskoha elekter elektrikilbist (kaitsmekarp) välja
  • 2. Sulgege oma elukoha peamine gaasiventiil
  • 3. Tõmmake gaasipliiti aeglaselt ja ettevaatlikult ettepoole, et saada selge ülevaade pliidi tagumisest küljest
  • 4. Tuvastage gaasipliidi tagumisel küljel olev kasutamata gaasi sisselaskeava
  • 5. Kontrollige, et kasutamata gaasi sisselaskeava oleks suletud metallkorgiga, nagu näidatud alloleval pildil
Kui kasutamata gaasi sisselaskeava on suletud metallkorgiga, nagu on näidatud ülaltoodud pildil, on teie gaasipliit õigesti paigaldatud ja saate oma toodet julgelt edasi kasutada.

Kui kasutamata gaasi sisselaskeava ei ole suletud metallkorgiga või on suletud kaitsva plastkorgiga, on teie toode valesti paigaldatud. Sellisel juhul ärge kasutage toodet enne, kui kvalifitseeritud tehnik on paigaldise parandanud. Samuti peaksite veenduma, et teie majutuskoha peamine gaasiventiil jääb suletuks.

Võtke ühendust Bekoga aadressil support@beko.com.pl, et teatada oma gaasipliidi valest paigaldusest, järgige klienditoe meeskonna juhiseid ja korraldadage vajadusel kohapealne kontroll ja parandus.